HDmax - Wyślij ten obrazek jako e-kartkę.

Centrum Informacyjne o Bezzałogowcach Dron.pl

tapety » Okazje » na Boże Narodzenie » Tryb wysyłania kartki elektronicznej

Boże Narodzenie
Boże Narodzenie

Uzupełnij dane nadawcy

Uzupełnij dane adresata

Wprowadź treść, życzenia e-kartki

Ustaw kolory klikając w odpowiednią paletę barw

Czy powiadomić o odebraniu e-kartki przez adresata ?

Wybierz znaczek

Oblicz i wpisz słownie

dwa plus 2 - trzy: